Site Haritası   Webmail   RSS  
 
  Editörün Köşesi
» Yeni Çek Kanunu
» Fotoğrafçılık Kursu
» Biga’nın Nüfus Artışı Analizi

  Takvim

  İstatistik

Biga’nın Nüfus Artışı Analizi

17.04.2012 BİGA’NIN NÜFUS ARTIŞI VE BAZI YÖNLERDEN ANALİZİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Biga’nın Nüfus Durumu incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

Yıllar İtibariyle Biga’nın nüfus seyri:

2007 Yılından başlamak üzere 2011 dahil Biga Merkez ve köylerinin nüfus durumu aşağıdaki şekildedir.

Tablo incelendiğinde 2011  yılı  itibariyle Biga Merkez Nüfusunun 38.681 kişi ,  belde ve köylerinde  43.356 kişi  ile birlikte nüfusunun 82.037 kişi olduğunu görüyoruz.

İlçe merkezinde 2007 yılında 33.509 kişi ikamet ederken 2011 yılında merkezde ikamet eden kişi sayısı 38.681 olmuştur.5 yıl içinde merkez nüfusu 5.172 kişi artmıştır. Merkez nüfusu 5 yıllık süreçte % 15 artış göstermiştir.

Belde ve köylerde ise 2007 yılında 46.060 kişi yaşarken,  2011 yılında 43.356 kişi yaşadığını görüyoruz ki belde-köy nüfusu 2.704 kişi azalmıştır. Azalış oranı  %6 olmaktadır.

Biga’nın toplam nüfus hareketlerine bakıldığında ise 2007 yılında 79.569 kişi  ,  2011 yılında 82.037 kişidir ve 5 yıllık zaman zarfında 2.468 kişi artmış olup artış oranı %3 ‘dür.

Merkezdeki artış ile genel toplamlar arasında ilişki kurulmaya çalışıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki; tüm Türkiye’de köylerden kentlere göçün olduğu bir gerçektir. Biga’da da bu gözlenmektedir.

Biga merkezdeki  5.172 kişilik artışın Biga’nın belde ve köylerinin yanı sıra kesinlikle Biga dışından göç aldığını gösterdiği açıktır ve en iyimser tahminle 5 yıl içinde 2.468 kişi yaşamak ve çalışmak veya başka bir sebeple Biga’yı tercih ederek yerleşmiştir. Başka bir ifadeyle Biga dışından gelen göçler Biga’nın merkez nüfusundaki artışın % 48’ine tekabül etmektedir.

Merkez nüfustaki artışın şehirleşme ve sosyalleşmeyi artırmakla birlikte beraberinde konut, ısınma , barınma,eğitim,öğretim,güvenlik  , belediyecilik ve sair özel ve kamu hizmetlerine olan talep ve ihtiyacı da artıracağı kesindir.

Nüfusun kadın-erkek sayıları incelendiğinde ise sonuçlar şöyledir:

2011 Yılı itibariyle merkezde 19.280 erkek yaşamakta ve oranı  %49,84 ,  19.401 kadın yaşamakta olup merkez nüfusa oranı % 50,16’dır.

Toplam  nüfusa bakıldığında erkek nüfusu 40,805 kişi ve oranı % 49,74 , kadın sayısı 41.232 olup toplam nüfus oranı % 50,26’dır.

SONUÇ                                                               :

Merkez nüfustaki  5.172 kişilik artışın Biga Merkezine  basit bir kaç örnekle  etkileri şöyle açıklanabilir.

a)Nüfus artışının ekmek satış gelirlerine yansıması :

Bir kişinin günde yarım  ekmek tükettiğini varsayarsak ;

Bir günde 2.586 ekmek x 1 TL = 2.586 TL./ gün,

2.586 Tl x 30 gün = 77.580 Tl/ ay,

77.580 TL x 12 ay =960.960 Tl / yıl Biga merkezdeki nüfus artışından dolayı ekmek satışından para girmektedir.

b)Nüfus artışının  ulaşım  gelirlerine yansıması :

Merkez nüfustaki 5.172 kişilik artışın ulaşım hizmetlerinden günde bir defa faydalandığını varsayalım.

5.172 kişi x 1,20 Tl = 6.206,40 Tl/ gün,

6.206,40 Tl x 30 gün = 186.192,00 Tl / ay,

186.192,00 Tl x 12 ay=2.234.304,00 Tl./yıl ulaşım gelir ve harcaması oluşmaktadır.

c)Nüfus Artışının Atık Üretmesi ve çevreye etkisi            :

Bir kişinin günde 100 gram   atık ürettiğini varsayalım.

100 gr x 5.172 kişi =  517,20 kg./gün,

517,20 kg x 30 gün =15.516,00 kg/ay,

15.516,00 Kg x 12 ay = 186.192,00 Kg/ yıl atık artışı oluşmaktadır.

d)Nüfus artışının belediye su teminine etkisi     :

Merkez nüfustaki 5.172 kişilik artışın belediye su hizmetlerinden faydalandığını varsayalım.

5.172 kişi x 20 litre (içme, kullanma, banyo vs ) = 103.440 Litre/gün (103 ton )

103.440 litre x 30 gün = 3.103.200 litre/ay (3.103 ton)

3.123.200 litre x 12 ay = 37.238.400 litre/yıl  ( 37.238 ton) artış oluşmaktadır.

Tel: 0286 316 50 75 - Adres: İstiklal Cad. No:84 Kat:2 Daire:5 Biga / Çanakkale - Banka Hesap No: İş Bankası Biga Şb. İBAN:TR13 0006 4000 0012 3200 2970 58

Tüm Hakları Saklıdır 2012 BiSiAD bisiad@bisiad.com